خانه / در جستجوی گنج و دفینه (صفحه 8)

در جستجوی گنج و دفینه

نشانه کوزه خوابیده در گنج یابی

نشانه کوزه خوابیده در گنج یابی در این مطلب قصد داریم شما دوستان عزیز را با نشانه کوزه خوابیده در گنج یابی بیشتر آشنا نماییم.در ادامه این مطلب به نکاتی مفید پیرامون نشانه کوزه خوابیده در دفینه یابی بیشتر میپردازیم.     اگر شکل یک کوزه را به این طریق دیدید که روی ...

ادامه مطلب »

نشانه آلت تناسلی مرد و زن در گنج یابی

نشانه آلت تناسلی مرد و زن در گنج یابی در این مطلب میکوشیم تا شما دوستان را با نشانه آلت تناسلی مرد و زن در گنج یابی بیشتر آشنا سازیم. نشانه آلت تناسلی مرد و زن نشانه قطعی دفینه نمی باشد. برای اینکه نشانه دفینه باشد باید داخل دره باشد .اگر داخل ...

ادامه مطلب »

نشانه تیر یا فلش دو تکه در گنج یابی

نشانه تیر یا فلش دو تکه در این مطلب شما عزیزان را با نشانه تیر یا فلش دو تکه در گنج یابی آشنا میکنیم.   اگر فلشی به این شکل دیدید و اینکه میان این فلش جدا شده بود یعنی اینکه یک رودخانه در بین مسیر است قسمت اول ، قسمت شکستگی ...

ادامه مطلب »

نشانه نعل اسب و سم اسب در دفینه یابی

نشانه نعل اسب و سم اسب در دفینه یابی   در این مطلب میکوشیم تا شما دوستان ارجمند را با نشانه نعل اسب و سم اسب در دفینه یابی بیشتر آشنا نماییم.در ادامه این مطلب به نکاتی مفید و ارزشمند پیرامون نشانه نعل اسب و سم اسب در دفینه یابی  بیشتر خواهیم ...

ادامه مطلب »

نشانه پرنده ، طاووس ، کبوتر ، پلیکان در دفینه یابی

نشانه پرنده ، طاووس ، کبوتر ، پلیکان در دفینه یابی   در این مطلب میکوشیم تا شما عزیزان را با نشانه پرنده ، طاووس ، کبوتر ، پلیکان در دفینه یابی بیشتر آشنا کنیم.در ادامه این مطلب به چند نظریه مهم پیرامون نشانه پرنده ، طاووس ، کبوتر ، پلیکان در ...

ادامه مطلب »

مفهوم علامت پیکان یا تیر در دفینه یابی

علامت پیکان یا تیر در دفینه یابی   در این مطلب قصد داریم تا شما دوستان را با مفهوم علامت پیکان یا تیر در دفینه یابی بیشتر آشنا سازیم.در ادامه این مطلب به نکاتی حائض اهمیت پیرامون علامت پیکان یا تیر در دفینه یابی بیشتر خواهیم پرداخت.   این علامت جهت ...

ادامه مطلب »

علامت خورشید در دفینه یابی

علامت خورشید در این مطلب قصد داریم تا شما عزیزان را با علامت خورشید در دفینه یابی بیشتر آشنا نماییم.   می تواند تنها نباشد نماد انسان های بلند مرتبه و پادشاهان می باشد. جایی که این علامت پیدا شد به سمت طلوع خورشید نگاه کنید در آن سمت باید قله ...

ادامه مطلب »