تاریخچه پرچم های ایران,پرچم های حکومت ها و سلسله های مختلف ایران باستان

تاریخچه پرچم های ایران,پرچم های حکومت ها و سلسله های مختلف ایران باستان

در این پست از سایت treasure-book.ir تاریخچه پرچم های ایران,پرچم های حکومت ها و سلسله های مختلف ایران باستان رو برای شما عززیان قرار دادیم . تاریخ کامل و دقیق پرچم های کشور ایران . پرچم ها دوران باستان حکومت و سلسله های پادشاهی در ایران قدیم . علت انتخاب ...

ادامه مطلب »

اطلاعات کامل و جامع درباره قلعه های تاریخی ایران,تصاویر و عکسهای قلعه ها و استحکامات

اطلاعات کامل و جامع درباره قلعه های تاریخی ایران,تصاویر و عکسهای قلعه ها و استحکامات

در این پست از سایت treasure-book.ir اطلاعات کامل و جامع درباره قلعه های تاریخی ایران,تصاویر و عکسهای قلعه ها و استحکامات رو برای شما عزیزان علاقه مند به رشته تاریخ و باستان شناسی قرار دادیم . هدف از ساخت قلعه در زمان های قدیم چه بود ؟ قلعه ها به ...

ادامه مطلب »

بزرگترین گنج گمشده ایران,گنجینه پادشاه بزرگ ایرانیان،داریوش سوم هخامنشی

بزرگترین گنج گمشده ایران,گنجینه پادشاه بزرگ ایرانیان،داریوش سوم هخامنشی

در این پست از سایت treasure-book.ir بزرگترین گنج گمشده ایران,گنجینه پادشاه بزرگ ایرانیان،داریوش سوم هخامنشی رو برای شما عزیزان علاقه مند به باستان شناسی قرار دادیم . چرا این گنجینه بسیار بزرگ تاکنون پیدا نشده است ؟ محل و محدوده دقیق این گنج و دفینه عظیم کجاست ؟ آیا باستان ...

ادامه مطلب »

تصاویر و عکسهای بزرگترین گنج و دفینه های پیدا شده در ایران کهن شهر گمشده

تصاویر و عکسهای بزرگترین گنج و دفینه های پیدا شده در ایران کهن شهر گمشده

در این پست از سایت treasure-book.ir تصاویر و عکسهای بزرگترین گنج و دفینه های پیدا شده در ایران کهن شهر گمشده رو برای شما عزیزان قرار دادیم . شهرهای گمشده ایران گنجینه های بسیار گرانقیمتی هستند که در گوشه و کنار ایران از زیر چندین متر خاک پیدا شده اند ...

ادامه مطلب »

آموزش روشهای جهت یابی در شرایط خاص,بهترین روش جهت یابی آشنایی با اقلیم منطقه و بادهای فصلی منطقه درگیری

آموزش روشهای جهت یابی در شرایط خاص,بهترین روش جهت یابی آشنایی با اقلیم منطقه و بادهای فصلی منطقه درگیری

دز این پست از سایت treasure-book.ir آموزش روشهای جهت یابی در شرایط خاص,بهترین روش جهت یابی آشنایی با اقلیم منطقه و بادهای فصلی منطقه درگیری رو برای شما عزیزان علاقه مند به باستان شناسی قرار دادیم . آموزش کامل و جامع جهت یابی و موقعیت یابی در شرایط خاص ادامه ...

ادامه مطلب »

آشنایی با غارهای طبیعی و غارهای مصنوعی در گنج یابی و دفینه یابی

آشنایی با غارهای طبیعی و غارهای مصنوعی در گنج یابی و دفینه یابی

در این پست از سایت treasure-book.ir آشنایی با غارهای طبیعی و غارهای مصنوعی در گنج یابی و دفینه یابی رو برای شما عزیزان علاقه مند به باستان شناسی قرار دادیم . روشهای شناخت و شناسایی غارهای طبیعی و غارهای مصنوعی برای کاوشگران گنج و دفینه و باستان شناسان به صورت ...

ادامه مطلب »

آثار و نشانه هایی که هدف (گنج و دفینه) در زیر و یا نزدیک خود علامت و نماد هستند

آثار و نشانه هایی که هدف (گنج و دفینه) در زیر و یا نزدیک خود علامت و نماد هستند

در این پست از سایت treasure-book.ir آثار و نشانه هایی که هدف (گنج و دفینه) در زیر و یا نزدیک خود علامت و نماد هستند رو برای شما عزیزان علاقه مند به باستان شناسی قرار دادیم . در این بخش قصد داریم علامت ها و نشانه هایی رو معرفی کنیم ...

ادامه مطلب »